در شرایطی که جدی‌ترین نیاز مردم افغانستان، اتحاد و همبستگی است، در این اواخر تحرکاتی از سوی برخی از حلقات ناملعوم در گوشه و کنار کشور صورت می گیرد که باعث ایجاد تفرقه و کینه میان اقوام افغانستان می شود. حالا شماری از شهروندان کشور می گویند که امارت اسلامی باید مانع تحرکات تفرقه افگن […]

در شرایطی که جدی‌ترین نیاز مردم افغانستان، اتحاد و همبستگی است، در این اواخر تحرکاتی از سوی برخی از حلقات ناملعوم در گوشه و کنار کشور صورت می گیرد که باعث ایجاد تفرقه و کینه میان اقوام افغانستان می شود.
حالا شماری از شهروندان کشور می گویند که امارت اسلامی باید مانع تحرکات تفرقه افگن در کشور شود.
در سویی دیگر، برخی از آگاهان سیاسی تاکید می کنند که تنها در سایه همبستگی، می‌توان افغانستان آباد و سربلند داشت.
حالا و با توجه به این مساله، پرسش ایجاد می شود که چه کسانی به دنبال تفرقه افگنی میان اقوام افغانستان اند؟
در کنار این، برنامه حکومت سرپرست افغانستان، برای همبستگی میان اقوام چیست؟
در این برنامه‌ی آخر خط به نگرانی های ناشی از ایجاد تفرقه و اختلاف میان اقوام و عوامل تهدید همبستگی و اتحاد مردم افغانستان پرداخته شده است.
مهمانان
داکتر سمیع الله پویا، کارمند ارشد انستیتوت شرق‌شناسی آکادمی علوم فدراسیون روسیه
قاضی نجیب الله جامع، استاد دانشگاه
عبدالمقدم امین، آگاه مسایل سیاسی