منیر اکرم نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل می گوید که کشورش نگران تروریزم ناشی از افغانستان است. آقای اکرم افزوده که کشورش از حمله های تحریک ط‌البان پاکستان از آن سوی مرزها که توسط منابع دیگر حمایت می شود، رنج می برد. روزنامه دان به نقل از آقای اکرم نگاشته که داعش و تحریک […]

منیر اکرم نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل می گوید که کشورش نگران تروریزم ناشی از افغانستان است.
آقای اکرم افزوده که کشورش از حمله های تحریک ط‌البان پاکستان از آن سوی مرزها که توسط منابع دیگر حمایت می شود، رنج می برد.
روزنامه دان به نقل از آقای اکرم نگاشته که داعش و تحریک ط‌البان پاکستان تهدید واقعی اند.
نماینده دایمی پاکستان در سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته که در احیای اقتصاد افغانستان پس از جنگ کمک کند.
مهمانان
عبدالشکور صبوری، رییس پالیسی مرکز مطالعات پالیسی های افغانستان
عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی