دونالد لو، معاون وزارت خارجه امریکا می‌گوید که واشنگتن و کشورهای قدرتمند منطقه در تلاش اند تا طالبان را در مسیر سازنده ترغیب کنند. او گفته در حال حاضر واشنگتن قصد به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان را ندارد و تمامی تمرکز روی حرکت به مسیر مطلوب است تا قناعت جهانی فراهم شود. این در […]

دونالد لو، معاون وزارت خارجه امریکا می‌گوید که واشنگتن و کشورهای قدرتمند منطقه در تلاش اند تا طالبان را در مسیر سازنده ترغیب کنند.
او گفته در حال حاضر واشنگتن قصد به رسمیت شناسی حکومت سرپرست افغانستان را ندارد و تمامی تمرکز روی حرکت به مسیر مطلوب است تا قناعت جهانی فراهم شود.
این در حالیست که ملاهبت‌الله آخندزاده، رهبر امارت اسلامی دیروز در پیامی عیدی‌اش گفت خواستار روابط خوب دیپلماتیک با جهان از جمله امریکاست.
اما هفته گذشته او در نشست عالمان دین در کابل گفته بود که هیچ‌گاهی تسلیم فشاهرای جهانی نمی‌شود.
با این حال، امریکا چه می‌خواهد؟
امارت اسلامی در چه شرایطی قناعت جهانی را فراهم خواهد کرد؟
آیا حکومت سرپرست به فرمان امریکا و دیگر کشورهای منطقه، در مسیر سازنده‌ی که واشنگتن از آن سخن می‌گوید، قرار خواهد گرفت؟
مهمانان
صمد کارمند، آگاه مسایل سیاسی
گل الرحمان رحمانی، عضو امارت اسلامی
دکتر زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان