رییس‌جمهوری امریکا می‌گوید هیچ‌کسی نمی‌تواند افغانستان را زیر یک دولت واحد متحد کند. او گفته افغانستان به‌دلیل محکمی قبرستان امپراتوری‌هاست و این کشور مستعد وحدت نیست. بایدن یکبار دیگر از تصمیم خود در باره خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته امریکا هر هفته نزدیک به یک میلیارد دالر هزینه پرداخت می‌کرد، اما هیچ امکان […]

رییس‌جمهوری امریکا می‌گوید هیچ‌کسی نمی‌تواند افغانستان را زیر یک دولت واحد متحد کند.
او گفته افغانستان به‌دلیل محکمی قبرستان امپراتوری‌هاست و این کشور مستعد وحدت نیست.
بایدن یکبار دیگر از تصمیم خود در باره خروج از افغانستان دفاع کرده و گفته امریکا هر هفته نزدیک به یک میلیارد دالر هزینه پرداخت می‌کرد، اما هیچ امکان حل مسالمت‌آمیز وجود نداشت.
اما امارت اسلامی در واکنش گفته که واشنگتن در افغانستان ناکام شده و دیگر نیازی به مداخله این کشور در امور داخلی افغانستان دیده نمی‌شود و افغانستان یک کشور واحد و متحد باقی می‌ماند.
مهمانان
دکتر جاوید سنگدل، پروفیسور رهبریت
عبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه
مصطفی مرتضوی، آگاه روابط بین‌الملل
شمس امانی، گرداننده