نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان با وزیر خارجه امارات متحده عربی در باره افغانستان گفتگو کرده است. اهمیت آموزش زنان و حل بحران اقتصادی کنونی از محورهای این دیدار بوده است اما چگونه باید به حل این مسایل رسید؟ آیا نقش امارات متحده عربی سازنده است، امریکا در پی چیست ؟ در روزهای فرار […]

نماینده ویژه امریکا در امور افغانستان با وزیر خارجه امارات متحده عربی در باره افغانستان گفتگو کرده است.
اهمیت آموزش زنان و حل بحران اقتصادی کنونی از محورهای این دیدار بوده است اما چگونه باید به حل این مسایل رسید؟
آیا نقش امارات متحده عربی سازنده است، امریکا در پی چیست ؟
در روزهای فرار اشرف غنی بحث بیرون کشیدن پول توسط او و حلقه نزدیکش مطرح بود ولی حالا سیگار می گوید غنی، ۱۶۹ میلیون دالر را از افغانستان بیرون نکرده است.
چرا یک چنین گزارشی در این فرصت زمان کنونی نشر می شود؟
مهمانان
محمد امید خرم، استاد دانشگاه
رحمت‌الله حسن، آگاه مسایل سیاسی
عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی