در ادامه انتقادها از ساختار سیاسی فعلی افغانستان، ″ژانگ جون″ نماینده چین در سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا دولت موقت در افغانستان را برای ایجاد یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر، ریشه کن کردن تروریزم و ایجاد یک مدل حکومتداری کارآمد تشوق کند. نماینده چین این را هم گفته، کشورهایی که مسوول اصلی […]

در ادامه انتقادها از ساختار سیاسی فعلی افغانستان، ″ژانگ جون″ نماینده چین در سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته تا دولت موقت در افغانستان را برای ایجاد یک ساختار سیاسی گسترده و فراگیر، ریشه کن کردن تروریزم و ایجاد یک مدل حکومتداری کارآمد تشوق کند.
نماینده چین این را هم گفته، کشورهایی که مسوول اصلی وضعیت فعلی افغانستان هستند باید در باره اشتباهات خود به طور جدی تامل کنند و برای پیشرفت افغانستان کمک های لازم را انجام دهند.
همزمان با این، ″واسیلی نبنزیا″ نماینده دایم روسیه در سازمان ملل نیز گفته است که غربی ها برای پنهان کردن آثار مخرب بیست سال جنگ شان در افغانستان و فرار غیرمسوولانه نیروهای خارجی از این کشور، تلاش می کنند که دیدگاه خود را از تحولات افغانستان به جامعه جهانی تحمیل کنند.
″نبنزیا″ افزوده که مسوول اصلی بحران کنونی افغانستان، غربی ها اند.
مهمانان
محمد اسحاق اتمر، استاد دانشگاه
محمد سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان
مولوی نقیب الله، آگاه مسایل سیاسی