در پی انتقادها از شکل نگرفتن یک ساختار گسترده ملی در افغانستان پس از سقوط جمهوریت، حالا وزارت خارجه امریکا می گوید که در پی انتقال منظم قدرت به یک دولت فراگیر در افغانستان است. این وزارت با نشر بیانیه یی این را هم گفته که تعهد این کشور به مردم افغانستان پایدار است و […]

در پی انتقادها از شکل نگرفتن یک ساختار گسترده ملی در افغانستان پس از سقوط جمهوریت، حالا وزارت خارجه امریکا می گوید که در پی انتقال منظم قدرت به یک دولت فراگیر در افغانستان است.
این وزارت با نشر بیانیه یی این را هم گفته که تعهد این کشور به مردم افغانستان پایدار است و به تلاش خود برای تشکیل دولتِ فراگیر که حقوق زنان و اقلیت ها در آن رعایت شود، ادامه می دهد.
همزمان با این، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان گفته است که اگر گروه های سیاسی افغانستان، اختلافات را کنار گذاشته و بر سر یک سلسله اصول اساسی به توافق برسند، ممکن است اتحادیه اروپا از برگزاری یک نشسته شبیه بُن حمایت کند.
این در حالیست که حکومت سرپرست در افغانستان همواره تاکید کرده که حکومت جدید فراگیر است و تمام اقوام را در خود جا داده است.
مهمانان
داکتر شهیر نثاری، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
محمد باقر حسینی، معاون حزب حرکت اسلامی افغانستان
عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی