رییس جمهور ازبیکستان در دیدار با رییس شورای اروپا خواستار ایجاد یک گروه بین المللی برای مذاکره با حکومت سرپرست افغانستان شد. در این دیدار، دو طرف همچنان بر لزوم ایجاد یک روند سیاسی فراگیر و اطمینان از رعایت حقوق بشر تاکید کردند. در کنار این، رییس جمهور ازبیکستان و رییس شورای اروپا همچنان بر […]

رییس جمهور ازبیکستان در دیدار با رییس شورای اروپا خواستار ایجاد یک گروه بین المللی برای مذاکره با حکومت سرپرست افغانستان شد.
در این دیدار، دو طرف همچنان بر لزوم ایجاد یک روند سیاسی فراگیر و اطمینان از رعایت حقوق بشر تاکید کردند.
در کنار این، رییس جمهور ازبیکستان و رییس شورای اروپا همچنان بر لزوم جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به تهدید دایمی برای امنیت منطقه و جهان نیز تاکید کردند.
از سویی هم، حکومت سرپرست افغانستان بارها تاکید کرده که به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان کشورهای منطقه و جهان تهدید شوند.
این در حالیست که پیش از این نیز رییسان جمهور کشورهای قزاقستان، قرغیزستان، تاجیکستان، ازبیکستان در دیدار مشترک با رییس شورای اروپا از وضعیت افغانستان نگرانی کرده بودند.
مهمانان
مولوی محمد داوود منهاج، عضو امارت اسلامی
عبدالرحمان الهی، استاد دانشگاه
فضل من الله ممتاز، دیپلمات پیشین