وزارت امور خارجه امریکا می گوید که پس از کشته شدن رهبر شبکه ال‌قاعده در کابل، حالا حکومت سرپرست افغانستان باید اعتماد جهان را بدست آورد و این کار را تنها از طریق عملکرد خود کرده می تواند. سخنگوی این وزارت گفته است که ط‌البان با پناه دادن به رهبر ال‌قاعده در کابل از توافقنامه […]

وزارت امور خارجه امریکا می گوید که پس از کشته شدن رهبر شبکه ال‌قاعده در کابل، حالا حکومت سرپرست افغانستان باید اعتماد جهان را بدست آورد و این کار را تنها از طریق عملکرد خود کرده می تواند.
سخنگوی این وزارت گفته است که ط‌البان با پناه دادن به رهبر ال‌قاعده در کابل از توافقنامه دوحه و تعهدی که در مورد مصونیت خاک افغانستان با جهان کرده بود، تخطی کرده است.
سخنگوی وزارت خارجه امریکا این را هم گفته است که واشنتگن اجازه نمی دهد که افغانستان به پناه گاه ده‌شت اف‌گنان مبدل شود.
این در حالیست که حکومت سرپرست افغانستان همواره تاکید کرده که به هیچ گروهی اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان، امریکا و دیگر کشورها تهدید شوند.
این اظهارات در حالی بیان می شود که ند پرایس سخنگوی وزارت خارجه امریکا روز گذشته این را نیز گفته است که واشنگتن به روابط و تعامل اش با ط‌البان ادامه می دهد و توماس وست با نمایندگان حکومت سرپرست در مورد منافع امریکا به شمول مبارزه با ده‌شت اف‌گنی، گفتگوهای مفیدی انجام داده است.
مهمانان
محمد رادمنش، آگاه امور سیاسی و نظامی
فضل الرحمان اوریا، روزنامه نگار
شیرآقا روحانی، استاد دانشگاه