در ادامه نگرانی‌ها از حضور و فعالیت گروه‌های هراس افگن در افغانستان، ضمیر کابلوف فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان می گوید کع امریکا و انگلیس به تقویت شاخه افغانستان گروه د-اعش کمک می‌کنند. آقای کابلوف این را هم گفته است که د-اعش را بخاطر فشار آوردن به کشورهای آسیای مرکزی تقویت می‌کنند. کابلوف […]

در ادامه نگرانی‌ها از حضور و فعالیت گروه‌های هراس افگن در افغانستان، ضمیر کابلوف فرستاده ویژه رییس جمهور روسیه برای افغانستان می گوید کع امریکا و انگلیس به تقویت شاخه افغانستان گروه د-اعش کمک می‌کنند.
آقای کابلوف این را هم گفته است که د-اعش را بخاطر فشار آوردن به کشورهای آسیای مرکزی تقویت می‌کنند.
کابلوف افزوده که امریکا، ط‌البان را به فاصله گرفتن از چین و روسیه تشویق و تهدید می کند.
اما در سویی دیگر، امارت اسلامی همواره تاکید کرده که به هیچ گروهی اجازه داده نمی‌شود که از خاک افغانستان، دیگر کشورها تهدید شوند.
امارت اسلامی این را هم گفته که حکومت سرپرست می‌خواهد با همه‌ی کشورها روابط حسنه داشته باشد.
مهمانان
ابوذر خپلواک زازی، استاد دانشگاه
عبدالقادر قانت، آگاه سیاسی
نثار احمد شیرزی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان