نهاد پژوهشی و تحقیقاتی گالوپ با نشر گزارش تازه از میان یک صد و بیست کشور جهان، افغانستان را ناامن ترین کشور جهان معرفی کرد. نهاد گالوپ در یک نظر سنجی تازه زیر نام قانون و نظم جهانی، دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را نسبت به امنیت و حاکمیت قانون در محلات زندگی […]

نهاد پژوهشی و تحقیقاتی گالوپ با نشر گزارش تازه از میان یک صد و بیست کشور جهان، افغانستان را ناامن ترین کشور جهان معرفی کرد.
نهاد گالوپ در یک نظر سنجی تازه زیر نام قانون و نظم جهانی، دید و برداشت مردم کشورهای مختلف جهان را نسبت به امنیت و حاکمیت قانون در محلات زندگی شان انعکاس داده است.
بر اساس یافته های این سروی، اکثر افرادی که در افغانستان احساس مصوونیت می کنند، مردان اند.
در این نظر سنجی، سنگاپور عنوان امن ترین کشور جهان را به خود اختصاص داده است.
مقر اصلی نهاد تحقیقاتی گالوپ شهر واشنگتن دی سی است و در سال یک هزار و نه صد و سی و پنج میلادی توسط جورج گالوپ بنیان گذاری شد.
این نهاد به خاطر نظرسنجی های افکار عامه و سروی های که از دهه یک هزار و نه صد و هشتاد میلادی به این سو در سراسر جهان راه اندازی کرده است، شناخته می شود.
مهمانان
مفتی محمد قاسم، عضو امارت اسلامی
عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی
سید قریب‌الله سادات، تحلیل‌گر مسایل سیاسی