نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می گوید که افغانستان تنها از طریق ایجاد یک دولت فراگیر و پاسخگو می تواند به صلح و امنیت برسد. آقای فایق در تازه ترین سخنرانی اش در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان نهایت نگران کننده است […]

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می گوید که افغانستان تنها از طریق ایجاد یک دولت فراگیر و پاسخگو می تواند به صلح و امنیت برسد.
آقای فایق در تازه ترین سخنرانی اش در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته است که وضعیت حقوق بشری در افغانستان نهایت نگران کننده است و این کشور به بدترین مکان برای زنان در جهان مبدل شده است.
آقای فایق در این سخنرانی تاکید کرده که برای جلوگیری از نقض شدید حقوق بشری در افغانستان، میکانیزم های نظارتی و گزارش دهی از طریق یوناما و گزارشگر ویژه حقوق بشر برای افغانستان باید تقویت شود.
مهمانان
شیردل پاسون، فعال حقوق بشر
عبدالجبار اکبری، فعال سیاسی