با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، تاکنون نگرانی ها از وضعیت مبهم کشور پابرجاست. در تازه ترین مورد، وزارت امور خارجه بریتانیا از شهروندانش خواسته که به دلیل “خطر بالای بازداشت” به افغانستان سفر نکنند. این در حالیست که مقام های امارت اسلامی همواره گفته اند که امنیت […]

با گذشت بیش از یک سال از حاکمیت دوباره امارت اسلامی بر افغانستان، تاکنون نگرانی ها از وضعیت مبهم کشور پابرجاست.
در تازه ترین مورد، وزارت امور خارجه بریتانیا از شهروندانش خواسته که به دلیل “خطر بالای بازداشت” به افغانستان سفر نکنند.
این در حالیست که مقام های امارت اسلامی همواره گفته اند که امنیت در افغانستان تامین است و هیچ جایی نگرانی هم وجود ندارد.
به تازه گی، رییس کمیسیون ارتباط با شخصیت ها گفته است که آنعده از مردم افغانستان که در خارج به سر می‌برند، می‌توانند آزادانه به کشور بازگردند و هیچ چالشی نیز وجود ندارد.
همزمان با این، وزارت تحصیلات عالی نیز از استادان دانشگاه که کشور را ترک کرده‌اند خواسته که دوباره به کشور بازگردند.
این در حالیست که پس از سقوط جمهوریت و برگشت دوباره امارت بر افغانستان، تاکنون هیچ کشوری حکومت سرپرست را به رسمیت نشناخته و تعامل رسمی نیز شکل نگرفته است.
مهمانان
حسن حقیار، آگاه مسایل سیاسی
رامش سالمی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
محمد عمر نهضت، رییس حزب آما