در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغانستان، رییس جمهور اوزبیکستان و رییس شورای اتحادیه اروپا در دیداری که داشته اند، گفته شده که نباید افغانستان یک بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود. بر اساس اعلامیه شورای اروپا، هر دو طرف در مورد وضعیت بشری افغانستان، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به […]

در ادامه نگرانی ها از وضعیت افغانستان، رییس جمهور اوزبیکستان و رییس شورای اتحادیه اروپا در دیداری که داشته اند، گفته شده که نباید افغانستان یک بار دیگر به تهدید برای منطقه و جهان مبدل شود.
بر اساس اعلامیه شورای اروپا، هر دو طرف در مورد وضعیت بشری افغانستان، جلوگیری از مبدل شدن افغانستان به تهدید برای منطقه و جهان، تشکیل حکومت فراگیر و رعایت حقوق بشر گفتگو کرده اند.
رییس جمهور ازبیکستان و رییس اتحادیه اروپا این را هم گفته اند که وضعیت بشری در آستانه زمستان در افغانستان نگران کننده‌است.
ازبیکستان و اتحادیه اروپا تاکید کرده اند که در افغانستان، حکومت همه‌شمول ایجاد و حقوق بشر رعایت شود.
این در حالیست که امارت اسلامی همواره تاکید کرده که حکومت جدید افغانستان فراگیر است و هیچ تهدیدی هم از آدرس افغانستان متوجه کشورهای منطقه و جهان نیست.
مهمانان
مفتی اختر محمد عثمانی، آگاه مسایل سیاسی
عبدالهادی عدالت‌جو، استاد دانشگاه
محمد هاشم دانش، تحلیل‌گر مسایل افغانستان