در ادامه نگرانی ها از چگونگی فعالیت و حضور گروه های هراس‌افگن در افغانستان، مقام های امریکایی به این باور اند که شاخه گروه د-اعش در حال حاضر بزرگترین تهدید در افغانستان است. مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریزم امریکا گفته است که این گروه توانایی های بسیار قابل توجهی در برابر ط‌البان دارد و […]

در ادامه نگرانی ها از چگونگی فعالیت و حضور گروه های هراس‌افگن در افغانستان، مقام های امریکایی به این باور اند که شاخه گروه د-اعش در حال حاضر بزرگترین تهدید در افغانستان است.
مدیر مرکز ملی مبارزه با تروریزم امریکا گفته است که این گروه توانایی های بسیار قابل توجهی در برابر ط‌البان دارد و شماری از حملات را در خارج از افغانستان، در نزدیکی آن انجامد داده اند.
در سویی دیگر، محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع می گوید که حکومت جدید به تمام جهان اطمینان می دهد که خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری در دنیا استفاده نخواهد شد.
آقای مجاهد در دیدار با نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی تاکید کرده که سرحدات افغانستان محفوظ خواهند بود.
همزمان با این، عبدالسلام حنفی معاون رییس وزیران نیز در دیدار با نماینده ویژه سازمان همکاری اسلامی گفته است که اکنون و پس از نیم قرن برای نخستین بار در سراسر افغانستان امنیت تامین شده است.
مهمانان
داکتر نور احمد خالدی، تحلیل‌گر مسایل افغانستان
برنا صالحی، آگاه روابط بین الملل
ذکرالله هاشمی، آگاه مسایل سیاسی