ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه می گوید که خطر تهاجم گروه های هراس افگن به آسیای میانه افزایش یافته است. آقای پوتین در نشست سران امنیتی و اطلاعاتی شورای کشورهای مشترک المنافع این را هم گفته که حضور گروه های هراس افگن در افغانستان، خطر بالقوه برای منطقه است. پوتین در این نشست به اعضای […]

ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه می گوید که خطر تهاجم گروه های هراس افگن به آسیای میانه افزایش یافته است.

آقای پوتین در نشست سران امنیتی و اطلاعاتی شورای کشورهای مشترک المنافع این را هم گفته که حضور گروه های هراس افگن در افغانستان، خطر بالقوه برای منطقه است. پوتین در این نشست به اعضای کشورهای مشترک المنافع گفته است که آنان باید در برابر تلاش هایی که برای مداخله در امور داخلی این کشورها صورت می گیرد، به گونه مشترک مقابله کنند. این در حالیست که امارت اسلامی همواره حضور گروه های هراس افگن در افغانستان را رد کرده و گفته است که به هیچ کشوری اجازه نمی دهد که از خاک افغانستان بر علیه کشورهای دیگر استفاده صورت گیرد. مهمانان احمد سرور، سفیر پیشین افغانستان در هند عبدالجمیل شیرانی، آگاه مسایل سیاسی سلیم پیگیر، رییس حزب متعهد فکری افغانستان