نرندرا مودی، نخست وزیر هند می گوید که شماری از کشورها از تروریزم به عنوان بخشی از سیاست دولتی خود پشتیبانی می کنند و این کشورها مانع اقدام مبارزه علیه گروه های تروریستی می شوند. آقای مودی تاکید کرده، آن شمار از کشورها و سازمان هایی که با هراس‌افگنان همدردی می کنند باید منزوی شوند. […]

نرندرا مودی، نخست وزیر هند می گوید که شماری از کشورها از تروریزم به عنوان بخشی از سیاست دولتی خود پشتیبانی می کنند و این کشورها مانع اقدام مبارزه علیه گروه های تروریستی می شوند.
آقای مودی تاکید کرده، آن شمار از کشورها و سازمان هایی که با هراس‌افگنان همدردی می کنند باید منزوی شوند.
همزمان با این، وزیر تعاون دولت هند نیز گفته است که نفوذ فزاینده ال‌قاعده و د-اعش، چالش بزرگ برای امنیت منطقه است.
مهمانان
رحمت الله حسن، آگاه امور نظامی
فضل‌الرحمان اوریا، روزنامه‌گار
محمد صابر صادقی، استاد دانشگاه