نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته که تعامل جهان با امارت اسلامی به بن بست رسیده است. این در حالیست که افغانستان در محور گفتگوهای منطقه یی و جهانی قرار دارد اما چرا امارت اسلامی به مشروعیت جهانی نزدیک نمی شود؟ گام های عملی برای به رسیمت شناختن امارت اسلامی تا این […]

نماینده افغانستان در شورای حقوق بشر سازمان ملل گفته که تعامل جهان با امارت اسلامی به بن بست رسیده است.
این در حالیست که افغانستان در محور گفتگوهای منطقه یی و جهانی قرار دارد اما چرا امارت اسلامی به مشروعیت جهانی نزدیک نمی شود؟
گام های عملی برای به رسیمت شناختن امارت اسلامی تا این دم برداشته نشده است، دیروز خبرهای منتشر شد که روسیه ظاهرن امارت را به رسیمت خواهد شناخت، اما سخنگوی پوتین می گوید صبحت به رسیمیت شناختن امارت اسلامی مطرح نیست.
اما نماینده روسیه برای افغانستان می گوید که غرب در تلافی شکست خود در افغانستان تلاش دارد جنگ داخلی را شعله‌ور کنند.
آیا وضعیت کنونی افغانستان، زمینه را برای جنگ داخلی آماده می‌کند یا نه ؟
از منطقه تا جهان گفتگوهای زیادی در پیوند به افغانستان و وضعیت آن در جریان است، همه بر ایجاد حکومت فراگیر برای به رسمیت شناختن تاکید دارند اما تا این جای کار امارت اسلامی می گوید حکومت اش همه شمول است.
سازمان همکاری های اسلامی و اتحادیه اروپا نیز برای شکل گیری فضای تعامل با افغانستان تاکید کرده اند. اما این فضای تعامل چرا به بحث عملی تبدیل نمی شود؟
ده ماه از حاکمیت دوباره امارت اسلامی گذشت، فقر، بیکاری، عدم مشروعیت جهانی و بی باوری بر آینده در افغانستان حاکم است.
مهمانان
داکتر غلام سخی احسانی، آگاه روابط بین الملل
داکتر زلمی افغانیار، رهبر جریان همبستگی ملت واحد افغانستان
مجیب الله سعادت، استاد دانشگاه