کارزار سراسری پولیو در بیست و چهار ولایت کشور آغاز شده و قرار است واکسین پولیو به شش اعشاریه هفت میلیون کودک زیر سن پنج سال در این کارزار تطبیق شود. وزارت صحت عامه گفته است که این کارزار به مدت چهار روز در سراسر کشور ادامه خواهد یافت و در این کمپاین هزاران کودک […]

کارزار سراسری پولیو در بیست و چهار ولایت کشور آغاز شده و قرار است واکسین پولیو به شش اعشاریه هفت میلیون کودک زیر سن پنج سال در این کارزار تطبیق شود. وزارت صحت عامه گفته است که این کارزار به مدت چهار روز در سراسر کشور ادامه خواهد یافت و در این کمپاین هزاران کودک در دوصد و بیست و چهار ولسوالی واکسین می ‌شوند. به گفته این وزارت تمرکز این کارزار بر حوزه های جنوب، جنوب شرق، شرق و غرب کشور خواهد بود که در سال گذشته بیشترین واقعه‌ های مثبت پولیو در این مناطق به ثبت رسیده بود. به گفته این وزارت، در این کارزار، یک اعشاریه نه میلیون کودک از تطبیق واکسین پولیو محروم خواهد ماند. بر اساس معلومات وزارت صحت، افغانستان و پاکستان تنها دو کشوری در جهان استند که هنوز هم واقعات مثبت پولیو در این کشورها بیشتر است.