براساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عربستان سعودی و آمریکا در صدد برگزاری رزمایش دریایی مشترک در پایگاه دریایی “ملک عبدالعزیز” استند. به نوشته این روزنامه، مانور ” دفاع دریایی” در چارچوب مجموعه مانورها و آموزش های مشترک بین دو کشور انجام می شود و هدف از آن افزایش سطح آمادگی نظامی به هدف حمایت از […]

براساس گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عربستان سعودی و آمریکا در صدد برگزاری رزمایش دریایی مشترک در پایگاه دریایی “ملک عبدالعزیز” استند.

به نوشته این روزنامه، مانور ” دفاع دریایی” در چارچوب مجموعه مانورها و آموزش های مشترک بین دو کشور انجام می شود و هدف از آن افزایش سطح آمادگی نظامی به هدف حمایت از دریانوردی آزاد گفته شده است. این در حالیست که وزیر امور خارجه آمریکا عصر روز گذشته وارد عربستان سعودی شد و در یک توییتی بر تعهد جدی آمریکا برحفظ امنیت عربستان سعودی تاکید کرده است.