نماینده‌ ویژه ‌اتحادیه‌ اروپا در افغانستان، تاکید می‌کند که اگر طرف ‌ها به تعهدات خود احترام بگذارند، تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان ممکن خواهد بود. رولاند کوبیا، در  تویترش نوشته است که اتحادیه اروپا، از اتفاق هایی که در کابل و دوحه رخ می دهد و زمینه را برای برقراری صلح فراهم می […]

نماینده‌ ویژه ‌اتحادیه‌ اروپا در افغانستان، تاکید می‌کند که اگر طرف ‌ها به تعهدات خود احترام بگذارند، تأمین صلح و ثبات دایمی در افغانستان ممکن خواهد بود. رولاند کوبیا، در  تویترش نوشته است که اتحادیه اروپا، از اتفاق هایی که در کابل و دوحه رخ می دهد و زمینه را برای برقراری صلح فراهم می کند، حمایت می کند.