قدرت‌الله جمال، سرپرست اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید که این اداره به گونه‌ی مستقلانه و مسلکی با در نظر داشت معیارهای بین‌المللی تمام مراجع سکتور عامه را تفتیش و نتایج بررسی‌های خود را به ریاست‌الوزرا ارایه می‌نماید. در همین حال، معین مالی و اداری این اداره هدف از ایجاد این اداره را اصول اطمینان از استفاده […]

قدرت‌الله جمال، سرپرست اداره‌ی عالی تفتیش می‌گوید که این اداره به گونه‌ی مستقلانه و مسلکی با در نظر داشت معیارهای بین‌المللی تمام مراجع سکتور عامه را تفتیش و نتایج بررسی‌های خود را به ریاست‌الوزرا ارایه می‌نماید.

در همین حال، معین مالی و اداری این اداره هدف از ایجاد این اداره را اصول اطمینان از استفاده موثر دارایی‌های عامه از سوی اداره‌ها دانسته می‌گوید که در سال مالی ۱۴۰۰ خورشیدی ۳۰۰ نهاد عامه مورد بررسی قرار گرفته است. وی هم‌چنان از بررسی ۲۰۰ نهاد در سال ۱۴۰۱ خورشیدی خبر داده است. مقام‌های این اداره نیز از ایجاد و فعالیت انستیوت اداره‌ی عالی تفتیش خبر داده و می‌گویند که این اداره سند یک‌ساله برای کارمندان آموزش دیده می‌دهد.