کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که از سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن شغل‌شان را از دست داده‌اند. در همین‌حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده‌است که ۷۹ درصد از خانواده‌ها در زمستان‌ پیش ‌رو در خانه‌های‌‌شان مواد سوخت ندارند. […]

کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که از سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن شغل‌شان را از دست داده‌اند.

در همین‌حال صندوق جمعیت سازمان ملل متحد به تازگی هشدار داده‌است که ۷۹ درصد از خانواده‌ها در زمستان‌ پیش ‌رو در خانه‌های‌‌شان مواد سوخت ندارند. از سویی‌هم، شماری از آگاهان اقتصادی از نهادهای مسوول می‌خواهند که با هماهنگی نهادهای کمک‌رسان با تشخیص اولیت‌ها روند کمک‌رسانی را در کشور تسریع کنند.

فقر پدیده که نه‌تنها باعث افزایش امراض از جمله سوءتغذیه می‌شود؛ بل‌که جامعه را نیز به‌سوی نابسامانی و به‌عقب سوق می‌دهد. شماری از شهروندان از این که نمی‌تواند لقمه نانی برای گذراندن شب‌وروز شان تهیه کنند، نگران آمدن فصل سرد زمستان و تهیه کردن مواد سوخت هستند. در همین‌حال، کمیته‌ی بین‌المللی صلیب سرخ با نشر تویتی از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که از سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰۰ هزار تن شغل‌شان را از دست داده‌اند. این کمیته می‌گوید که وضعیت مردم این کشور در زمستان پیش‌رو دشوارتر خواهد بود. شماری از آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند برای حل بحران اقتصادی در کشور باید روند کمک‌رسانی به مردم افغانستان تسریع شود.

در همین‌حال، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با ابراز نگرانی از وضعیت بد اقتصادی در کشور در اعلامیه‌ای گفته است که ۹۷ درصد خانواده‌ها با فرارسیدن زمستان مواد سوخت نخواهد داشت. این سازمان می‌گوید در ماه‌‌های سرد آینده به خانواده‌‌های نیازمند کمک خواهند کرد.

آگاهان مسایل اقتصادی می‌گویند که با فراه رسیدن ماه‌های سرد زمستان به میزان نیازمندی شهروندان افزوده خواهد شد.

این در حالی‌‌است که پس از سقوط حکومت پیشین، بیکاری در کشور به اوج رسیده و فقر به طور بی‌سابقه دامن‌گیر شهروندان کشور شده‌است.