ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از مردم افغانستان خواسته که نگرانی‌های‌شان را در مورد حقوق‌بشر به دفترش بفرستند. آقای بنت پس از بررسی‌ها و بیرون شدن از افغانستان، خواستار توقف نقض حقوق‌بشر و پاسخ‌‍گو بودن مسوولان در افغانستان شده‌است. گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در سفرش به افغانستان با اقشار گوناگون […]

ریچارد بنت گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل از مردم افغانستان خواسته که نگرانی‌های‌شان را در مورد حقوق‌بشر به دفترش بفرستند.

آقای بنت پس از بررسی‌ها و بیرون شدن از افغانستان، خواستار توقف نقض حقوق‌بشر و پاسخ‌‍گو بودن مسوولان در افغانستان شده‌است. گزارشگر ویژه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل در سفرش به افغانستان با اقشار گوناگون از فعالان حقوق زن و جامعه مدنی دیدار کرده‌است. هم‌زمان با این، توماس نیکلسون نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان در یک گفت‌وگوی تازه گفته است که وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان بدتر شده‌است.

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، ریچارد بنت گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل برای افغانستان پس از دیدار با اقشار گوناگون در افغانستان از مردم کشور خواسته که نگرانی‌های‌شان را در مورد حقوق‌بشر به دفترش بفرستند.

آقای بنت خواستار توقف نقض حقوق‌بشر و پاسخ‌گو بودن مسوولان در افغاسنتان شده‌است.

هم‌زمان با این، توماس نیکلسون نماینده‌ی ویژه‌ی اتحادیه‌ی اروپا برای افغانستان در یک گفت‌وگوی تازه گفته است که وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان بدتر شده‌است.

آقای نیکلسون این را هم گفته است که همین اکنون، دختران بالاتر از صنف ششم هم‌چنان اجازه رفتن به مکتب ندارند و زنان و خبرنگاران نیز سرکوب می‌شوند.

نیکلسون افزوده که وضعیت حقوق‌بشری را در افغانستان زیر نظر دارند و رهبران امارت اسلامی باید به حقوق مردم افغانستان احترام بگذارند.

از سویی هم قرار است ریچارد بنت گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان به تاریخ ۲۶ اکتوبر در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد نگرانی‌های حقوق‌بشری در افغانستان سخنرانی کند.

آقای بنت پس از خروج از افغانستان گفته است که این کشور با یک بحران جدی مواجه است و نیاز است تا همه طرف‌ها اقدام‌های فوری را در این مورد روی دست گیرند.