نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که زنان به ‌گونه‌ی سیستماتیک از عرصه‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان حذف شده‌اند. وی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که در پیشتی‌بانی از حقوق زنان افغانستان گام‌های عملی بردارند.درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی بر رعایت حقوق‌بشر در کشور تاکید می‌کنند. […]

نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته است که زنان به ‌گونه‌ی سیستماتیک از عرصه‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در افغانستان حذف شده‌اند.

وی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته است که در پیشتی‌بانی از حقوق زنان افغانستان گام‌های عملی بردارند.درهمین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی بر رعایت حقوق‌بشر در کشور تاکید می‌کنند.

در پی نگرانی‌های نهادهای حقوقی داخلی و خارجی از نقض حقوق‌بشری در افغانستان، نصیراحمد فایق، نماینده‌ی دایمی افغانستان در سازمان ملل متحد، در نشستی در این سازمان، وضعیت حقوق‌بشری در کشور را نگران‌ کننده خوانده‌است. آقای فایق با ابراز نگرانی از وضعیت زنان در کشور گفته است که  زنان به‌‌گونه‌ی سیستماتیک از عرصه‌‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی حذف می‌‌شوند. آقای فایق با اشاره به حمله اخیر بر مرکز آموزشی کاج، گفته امنیت اقلیت‌ها باید در افغانستان تامین شود.

نماینده دایمی افغانستان در سازمان ملل از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته که در حمایت از حق زنان افغانستان گام‌های موثر و عملی بردارند. آقای فایق هم‌چنان بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید کرده‌است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان مسایل سیاسی با تاکید بر احترام حقوق‌بشر، ایجاد نظام همه‌شمول را از ضرورت‌های اساسی هر کشور می‌دانند.

این در حالی‌است که پیش از این رینا امیری نماینده‌‌ی ویژه‌‌ی امریکا در امور زنان افغانستان گفته بود که اجازه ندادن زنان به کار و فعالیت‌‌های سیاسی و اجتمای افغانستان را به سویی بدبختی می‌‌برد.