نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که افغانستان تنها از طریق ایجاد یک دولت‌فراگیر و پاسخ‌گو می‌تواند به صلح و امنیت برسد. آقای فایق در تازه‌ترین سخن‌رانی‌اش در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل گفته است که وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان نهایت نگران کننده است و این کشور به بدترین مکان برای […]

نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل می‌گوید که افغانستان تنها از طریق ایجاد یک دولت‌فراگیر و پاسخ‌گو می‌تواند به صلح و امنیت برسد.

آقای فایق در تازه‌ترین سخن‌رانی‌اش در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل گفته است که وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان نهایت نگران کننده است و این کشور به بدترین مکان برای زنان در جهان مبدل شده‌است.

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان، نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان سازمان ملل در تازه‌ترین سخن‌رانی‌اش در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل گفته است که حکومت سرپرست با اعمال محدودیت‌ها بر زنان، افغانستان به بدترین مکان برای زنان در جهان مبدل شده‌است.

آقای فایق افزوده که وضعیت حقوق‌بشری در افغانستان نهایت نگران کننده است.

سرپرست نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل گفته است که وضعیت بد حقوق‌بشری شامل اعدام‌های صحرایی، بازداشت‌های خودسرانه، کوچ‌های اجباری، مجازات جمعی، خشونت در برابر اعتراض‌های صلح‌آمیز و خشونت در برابر خبرنگاران است.

آقای فایق در این سخن‌رانی تاکید کرده که برای جلوگیری از نقض شدید حقوق‌بشری در افغانستان، میکانیزم‌های نظارتی و گزارش‌دهی از طریق یوناما و گزارشگر ویژه‌ی حقوق‌بشر برای افغانستان باید تقویت شود.

سرپرست دفتر نمایندگی دایمی افغانستان در سازمان ملل برای بهبود وضعیت افغانستان پیشنهاد کرده که افغانستان تنها از طریق ایجاد یک دولت‌فراگیر و پاسخ‌گو که مبتنی بر حاکمیت قانون، عدالت و اراده مردم باشد، می‌تواند به عدالت، صلح‌و‌امنیت دست پیدا کند.