در ادامه واکنش‌ها به وضع محدودیت علیه زنان در کشور، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان افغانستان از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است. خانم امیری گفته که این کار باعث بی‌ثباتی و فقر در افغانستان خواهد شد. در همین‌حال، کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان نیز در واکنش […]

در ادامه واکنش‌ها به وضع محدودیت علیه زنان در کشور، رینا امیری، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای زنان افغانستان از وضع محدودیت‌ها در برابر زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرده‌است.

خانم امیری گفته که این کار باعث بی‌ثباتی و فقر در افغانستان خواهد شد. در همین‌حال، کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان نیز در واکنش به این اقدام، گفته است که این تصمیم وزارت امر به معروف عواقب ناگوار خواهد داشت.

به ادامه واکنش‌ها به تصمیم وزارت امر به معروف در مورد ممانعت زنان از ورود به پارک‌های تفریحی، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا در امور زنان و حقوق‌بشر افغانستان از محدودیت‌‌ها بر زنان ابراز نگرانی کرده و گفته است که ادامه این وضعیت سبب بی‌ثباتی و فقر در افغانستان خواهد شد. رینا امیری در تویتری خواستار لغو محدودیت‌ها علیه زنان کشور شده‌است: ″کسانی که از افغانستان رادیکال ‌شده می‌ترسند باید از سیاست‌های طالبان در برابر زنان و دختران، محرومیت از تحصیل، کار در بیش‌تر بخش‌‌ها و حتا شادی‌های کوچک، مانند حق رفتن به‌پارک نگران شوند.″

در همین‌حال، کرن دکر، کاردار سفارت امریکا برای افغانستان نیز به این اقدام واکنش نشان داده و گفته است که زنان افغانستان مانند مردان حق دارند تا به پارک‌‌های تفریحی بروند: ″زنان افغانستان مانند مردان حق دارند تا به‌پارک‌های تفریحی بروند. زنان کسانی هستند که کودکانی را بزرگ می‌‌کنند و آنان به قدم زدن و هوای تازه نیاز دارند.این تصمیم طالبان برای زنان، کودکان و افغانستان بد است و هم‌چنان عواقب ناگوار در پی خواهد داشت.″

این در حال‌است که وزارت امر به معروف پس از منع ورود زنان به‌پارک‌‌های تفریحی، در یک اقدام تازه، استفاده زنان از کلب‌‌های ورزشی را منع کرده‌است. سخن‌گوی این وزارت دلیل این ممنوعیت را نادیده گرفتن دستورات تفکیک جنسیتی و مراعات نکردن حجاب خوانده‌است.