به گزارش رسانه های آمریکا، این تیراندازی در یک شرکت تولید نوشابه در ایالت ویسکانسین آمریکا روی داده است. به اساس گزارشها، فرد مهاجم یک کارمند اخراجی این شرکت بوده که گفته شده در تیراندازی متقابل کشته شده است. دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز در یک نشست خبری در کاخ سفید مرگ پنج تن […]

به گزارش رسانه های آمریکا، این تیراندازی در یک شرکت تولید نوشابه در ایالت ویسکانسین آمریکا روی داده است.

به اساس گزارشها، فرد مهاجم یک کارمند اخراجی این شرکت بوده که گفته شده در تیراندازی متقابل کشته شده است. دونالد ترامپ رییس جمهور آمریکا نیز در یک نشست خبری در کاخ سفید مرگ پنج تن را در اثر این تیراندازی تایید کرده است. اما شماری از رسانه های محلی مرگ هفت تن را تایید کرده اند. با این همه پلیس در باره انگیزه این تیراندازی چیزی نگفته و آغاز تحقیقات در این باره خبر داده است.