محمدیعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که به تمام جهان اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری در دنیا استفاده نخواهد شد. آقای مجاهد در دیدار با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی تاکید کرده که مرزهای افغانستان محفوظ خواهند بود. هم‌زمان با این، عبدالسلام حنفی معاون رییس وزیران نیز در دیدار با نماینده‌ی […]

محمدیعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع می‌گوید که به تمام جهان اطمینان می‌دهد که خاک افغانستان بر علیه هیچ کشوری در دنیا استفاده نخواهد شد.

آقای مجاهد در دیدار با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی تاکید کرده که مرزهای افغانستان محفوظ خواهند بود. هم‌زمان با این، عبدالسلام حنفی معاون رییس وزیران نیز در دیدار با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی گفته است که اکنون و پس از نیم قرن برای نخستین‌بار در سراسر افغانستان امنیت تامین شده‌است.

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از چگونگی فعالیت و حضور گروه‌های هراس‌افگن در افغانستان، به‌تازگی سرپرست وزارت دفاع با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرده‌است. سرپرست وزارت دفاع به نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی اطمینان داده که سرحدات افغانستان محفوظ اند و خاک افغانستان نیز بر ضد هیچ کشوری استفاده نمی‌شود.

در همین‌حال، عبدالسلام حنفی معاون رییس وزیران نیز با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرده‌است. در این دیدار، آقای حنفی از ایجاد هرگونه سهولت به این سازمان اطمینان داده و گفته است که اکنون و پس از نیم قرن برای نخستین‌بار در سراسر افغانستان امنیت تامین شده‌است.

نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی هم، نگرانی برخی از کشورها در خصوص افغانستان را با معاون رییس وزیران شریک کرده‌است.

مقام‌های حکومت سرپرست در حالی با نماینده‌ی ویژه‌ی سازمان همکاری اسلامی دیدار کرده‌اند که با گذشت بیش از یک سال، تاکنون هیچ کشوری به‌شمول کشورهای اسلامی، این حکومت را به‌رسمیت نشناخته‌اند.