به دنبال بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن، والدین و دانش‌‌آموزان دختر بار دیگر در کابل اعتراض کرده و ادامه‌ی محرومیت از آموزش را نقض سریع حقوق‌بشر خوانده‌اند. اعتراض کنندگان در نزدیکی شماری از مکتب‌های دختران در شهر کابل، خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شده‌اند. آنان از جامعه […]

به دنبال بسته‌ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از فعالان حقوق زن، والدین و دانش‌‌آموزان دختر بار دیگر در کابل اعتراض کرده و ادامه‌ی محرومیت از آموزش را نقض سریع حقوق‌بشر خوانده‌اند. اعتراض کنندگان در نزدیکی شماری از مکتب‌های دختران در شهر کابل، خواستار بازگشایی مکتب‌های دختران شده‌اند. آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند که برای بازگشایی مکتب‌های دختران افغانستان، تلاش جدی کند.

هم‌زمان با مسدود ماندن مکتب‌های دختران بالاتر از صنف ششم در کشور، شماری از والدین، دانش‌آموزان، و  فعالان حقوق زن بار دیگر در کابل راهپیمایی کردند. آنان می‌گویند که قصد داشتن به یک مکتب دختران وارد شوند؛ اما اجاره داخل شدن به مکتب به آن‌ها داده نشد. شماری از مادران دانش‌آموزان دختر که نیز این کاروان را دنبال می‌کردند از ادامه مسدوماندن مکتب‌ها و آینده نامعلوم دختران شان نگرانی می‌کنند. آنان از جامعه جهانی خواسته‌اند که برای بازگشایی مکتب‌های دختران افغانستان، تلاش جدی کند.

بیش‌تر از ۴۰۰ روز از بسته‌ماندن مکتب‌های دختران در کشور می‌گذرد؛ اما تاکنون مکتب‌های دختران مسدود است. اعتراض کنندگان می‌گویند که ممنوعیت رفتن دختران به مکتب‌ها، اوج خشونت علیه زنان در کشور است.

این در حالی‌است که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در بخش پناهندگان درباره‌ی وضعیت زنان و دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته است که در کنار چالش‌های ناشی از کووید- ۱۹ بحران اقتصادی و نبود مصوونیت غذایی، زنان و دختران افغانستان با محدودیت‌‌های گشت‌ و گزار و دست‌رسی به آموزش روبه‌رو اند.