هزاران تن از مردم بنگلادش امروز با حضور در خیابان ها به خشونت علیه مسلمانان در هند اعتراض کردند. به گزارش رسانه های بنگلادیش، امروز هزاران تن در داکا پایتخت بنگلادش به کشتار مسلمانان در دهلی اعتراض کردند. براساس گزارشها، معترضان با سردادن شعار های ضد نخست وزیر هند، تصاویر او را به آتش کشیدند. […]

هزاران تن از مردم بنگلادش امروز با حضور در خیابان ها به خشونت علیه مسلمانان در هند اعتراض کردند.

به گزارش رسانه های بنگلادیش، امروز هزاران تن در داکا پایتخت بنگلادش به کشتار مسلمانان در دهلی اعتراض کردند. براساس گزارشها، معترضان با سردادن شعار های ضد نخست وزیر هند، تصاویر او را به آتش کشیدند. معترضان همچنین اعلام کردند که با سفر نارندرا مودی نخست وزیر هند به این کشور در تاریخ هفده ماه مارچ مخالف اند و از شیخ حسینه نخست وزیر بنگلادش خواستند تا سفر مودی به این کشور را لغو کند. خشونت ها در دهلی نو از  ماه گذشته  پس از آن آغاز شد که معترضان به اصلاح قانون شهروندی هند اقدام به مسدود کردن خیابان در شمال شرق دهلی نو کردند. بر اثر این خشونت تاکنون پنجاه و یک تن کشته و بیش از دوصد تن دیگر زخمی شده اند.