دولت بریتانیا از بهر کشته‌شدن کم‌ازکم ۶۴ کودک افغانستان در جریان عملیات نظامی این کشور در افغانستان، چهار برابر بیش‌تر از آن‌چه در گذشته اعتراف کرده بود، غرامت پرداخته‌است. پیش از این، بریتانیا کشته‌شدن و پرداخت غرامت برای ۱۶کودک را تایید کرده بود. این آمار به درخواست نهاد خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه از طرف […]

دولت بریتانیا از بهر کشته‌شدن کم‌ازکم ۶۴ کودک افغانستان در جریان عملیات نظامی این کشور در افغانستان، چهار برابر بیش‌تر از آن‌چه در گذشته اعتراف کرده بود، غرامت پرداخته‌است.

پیش از این، بریتانیا کشته‌شدن و پرداخت غرامت برای ۱۶کودک را تایید کرده بود. این آمار به درخواست نهاد خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه از طرف وزارت دفاع بریتانیا ارایه شده‌است.

در ادامه انتقادها از کشته‌شدن غیرنظامیان و کودکان در جریان عملیات نظامیان خارجی در افغانستان، به تازگی دولت بریتانیا به‌خاطر کشته‌شدن کم‌ازکم ۶۴ کودک افغانستان در جریان عملیات نظامی این کشور در افغانستان، چهار برابر بیش‌‍تر از آن‌چه در گذشته اعتراف کرده بود، غرامت پرداخته‌است.

بر اساس گزارش‌ها، این کودکان در جریان عملیات نظامیان بریتانیایی در افغانستان بین سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۱۴ کشته شده‌اند و در مجمع وزارت دفاع بریتانیا در این سال‌ها، در مجموع ۶۸۸ هزار پوند، برای کشته‌شدن ۲۸۹ غیرنظامی افغانستان غرامت پرداخته‌است.

نهاد خیریه اقدام علیه خشونت مسلحانه می‌گوید که ممکن آمار تلفات غیرنظامیان به مراتب بیش‌تر از آن است که گفته می‌شود.

به گفته این نهاد، ممکن این تعداد به ۱۳۵ کودک برسد؛ زیرا بعضی از قربانیان در اسناد وزارت دفاع بریتانیا بدون ذکر نام‌شان به‌عنوان پسر یا دختر توصیف شده و در بیش‌تر موارد سن و عوامل مرگ‌شان نیز ذکر نشده‌است.

گفتنی‌است که حمله‌های هوایی و گیرماندن کودکان در در جریان گلوله‌باری، از شایع‌ترین علت‌های مرگ کودکان بوده‌است.