شهرداری کابل و وزارت معادن و پترولیم محلات فروش زغال سنگ را در بخش‌‌هایی از شهر کابل اعلام کرده‌‌اند. سخن‌گوی شهرداری کابل می‌گوید که در بیست و دو ناحیه این کابل، ۳۲ مکان فروش زغال‌سنگ تعیین شده‌است که به‌قیمت مناسب زغال‌سنگ را به‌باشندگان پایتخت به‌فروش می‌رسانند. به‌گفته وی، در این محلات ۴۰۰ هزار تُن زغال‌سنگ […]

شهرداری کابل و وزارت معادن و پترولیم محلات فروش زغال سنگ را در بخش‌‌هایی از شهر کابل اعلام کرده‌‌اند. سخن‌گوی شهرداری کابل می‌گوید که در بیست و دو ناحیه این کابل، ۳۲ مکان فروش زغال‌سنگ تعیین شده‌است که به‌قیمت مناسب زغال‌سنگ را به‌باشندگان پایتخت به‌فروش می‌رسانند.

به‌گفته وی، در این محلات ۴۰۰ هزار تُن زغال‌سنگ جابه‌جا خواهد شد. این درحالی‌است که باشندگان شهر کابل پیش از این از نرخ بلند زغال‌سنگ نگرانی می‌کردند.

افزایش بهای مواد سوختی شهروندان کشور به‌ویژه باشندگان پایتخت را بیش از همه نگران کرده‌است. آنان می‌گویند که با توجه فراگیر شدن فقر و بیکاری در کشور، توان خرید مواد سوختی را ندارند و در زمستان پیش‌رو با مشکل جدی مواجه خواهند شد.

در همین‌حال، شهرداری کابل و وزارت معادن و پترولیم محلات فروش زغال‌سنگ را در بخش‌هایی از کابل اعلام کرده‌‌اند. در فهرستی که از سوی شهرداری کابل منتشر شده در ۲۲ ناحیه شهر کابل ۳۲ محلات فروش زغال‌سنگ را درج کرده‌است. هم‌چنان گفته شده نرخ فی تُن زغال‌سنگ حدود ۹ هزار افغانی تعیین شده‌است.

با این حال، شماری از باشند‌گان شهر کابل می‌گویند، که این نرخ بلند است و باید وزرات معادن و پترلیم و شهرداری کابل نرخ زغال‌سنگ را کاهش دهند، تا مردم بتوانند زغال‌سنگ خریداری کنند.

این در حالی‌است که دراین اواخر روند انتقال زغال‌سنگ به‌پاکستان افزایش یافته و این موضوع نگرانی‌های را در میان مردم ایجاد کرده‌است. بر اساس آمار وزارت معادن و پترولیم، بیش از ۸۰ ذخیره زغال‌سنگ در افغانستان وجود دارد که در حال‌حاضر تنها از ۱۷ ذخیره آن استخراج صورت می‌گیرد.