دفتر هماهنگ ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ″اوچا″ گفته است که در سه سال اخیر، گراف فقر در افغانستان از ۴۷ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافته است. اوچا در توییتی گفته که بیکاری، کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها از عوامل افزایش فقر در افغانستان است. اوچا خواستار اقدام فوری برای پایان بخشیدن به […]

دفتر هماهنگ ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ″اوچا″ گفته است که در سه سال اخیر، گراف فقر در افغانستان از ۴۷ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافته است.

اوچا در توییتی گفته که بیکاری، کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها از عوامل افزایش فقر در افغانستان است. اوچا خواستار اقدام فوری برای پایان بخشیدن به فقر در افغانستان شده‌است.

افغانستان در طی دهه‌های گذشته پیوسته در گرداب رنج بی‌پایان فقر و گرسنگی گرفتار بوده‌است. در حالی‌که پس از روی کار آمدن حکومت جدید، میلیون‌ها دالر کمک‌های بشردوستانه از کشورهای مختلف جهان به افغانستان ارسال گردیده‌است، اما هنوزهم فقر در حال افزایش است.

در این حال، دفتر هماهنگ ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد ″اوچا″ گفته که در سه سال اخیر گراف فقر در افغانستان از ۴۷ درصد به ۹۷ درصد افزایش یافته است.

اوچا در توییتی گفته که بیکاری، کاهش درآمد و افزایش قیمت‌ها از عوامل افزایش فقر در افغانستان است. اوچا خواستار اقدام فوری برای پایان بخشیدن به فقر در افغانستان شده است. با آن‌که کمک‌های هنگفت بشردوستانه در یک سال پسین در افغانستان سرازیر شده است، اما شماری از باشندگان شهر کابل از نرسیدن کمک به نیازمندان شکایت می‌کنند.

این در حالی‌است که روز 〈دوشنبه، ۲۵ میزان〉 نیز دیدبان حقوق‌‌بشر از مبتلا شدن ۳۴ هزار کودک افغانستان به سوء تغذیه در سال ۲۰۲۲ در پی افزایش گرسنگی خبر داد. هم‌چنان سازمان غذا و زراعت ملل متحد می‎‌گوید که تا نوامبر سال روان میلادی نزدیک به ۲۰ میلیون تن در افغانستان با شرایط بحرانی یا اضطراری غذایی مواجه خواهند شد. این سازمان گفته که به‌دلیل عوامل متعدد از جمله اقتصاد در حال سقوط و تداوم خشک‌سالی، سطح بالای عدم مصوونیت شدید غذایی در سراسر افغانستان ادامه دارد.