اداره هوانوردی ملکی می گوید که قرار است شهروندان کشور که در شهر وهان چین در خطر ابتلا به ویروس کرونا به سر می‌ برند، فردا به‌کشور منتقل شوند. قاسم وفایی زاده رییس این اداره می گوید که به‌ هدف انتقال آنان، منتظر مجوز حکومت چین اند. به گفته وی، پس از آن که شهروندان […]

اداره هوانوردی ملکی می گوید که قرار است شهروندان کشور که در شهر وهان چین در خطر ابتلا به ویروس کرونا به سر می‌ برند، فردا به‌کشور منتقل شوند.

قاسم وفایی زاده رییس این اداره می گوید که به‌ هدف انتقال آنان، منتظر مجوز حکومت چین اند. به گفته وی، پس از آن که شهروندان کشور از شهر وهان چین به افغانستان برگردند، مدت چهارده روز را در قرنطین خواهند ماند. حدود چهل و یک دانشجو و شش فامیل افغانستانی از نزدیک به یکماه در این شهر در حالت قرنطین به سر می برند.