رسانه‌‌های امریکایی به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده‌‌اند که امریکا برنامه‌‌ی بورسیه دانش‌جویی فولبرایت برای دانش‌جویان افغانستان را ادامه نخواهد داد. این مقام امریکایی گفته است که به‌‌دلیل موانع قابل توجه، برنامه‌ی بورسیه تحصیلی برای دانش‌جویان خارجی در افغانستان برای سال تحصیلی ۲۰۲۲  تا ۲۰۲۳  پیش نخواهد رفت. او این تصمیم را ناامید […]

رسانه‌‌های امریکایی به نقل از یک مقام امریکایی گزارش داده‌‌اند که امریکا برنامه‌‌ی بورسیه دانش‌جویی فولبرایت برای دانش‌جویان افغانستان را ادامه نخواهد داد.

این مقام امریکایی گفته است که به‌‌دلیل موانع قابل توجه، برنامه‌ی بورسیه تحصیلی برای دانش‌جویان خارجی در افغانستان برای سال تحصیلی ۲۰۲۲  تا ۲۰۲۳  پیش نخواهد رفت. او این تصمیم را ناامید کننده خوانده است. شبکه‌ی‌ خبری ای‌بی‌‌سی هم‌زمان نوشته است؛ ۱۴۹ تن که در سال گذشته در نیمه‌ نهایی برنامه‌ی فولبرایت راه‌ یافته ‌اند، پس از خروج امریکا از افغانستان با سرنوشت نامعلوم قرار گرفته بودند و اکنون روند پذیرش آنان نیز متوقف شده است. برنامه‌ فولبرایت توسط دفتر امور آموزشی و فرهنگی وزارت امور خارجه‌ی‌ امریکا اداره می‌شود. این برنامه توسط کنگره‌ این کشور در سال ۱۹۴۶  با هدف ایجاد روابط بین‌المللی با ارایه‌ی کمک‌‌های مالی به شهروندان خارجی برای تحصیل در امریکا ایجاد شد.