دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا گفته که امضای توافقنامه صلح با طالبان، وابسته با موثریت روزهای کاهش خشونت‌ها در افغانستان است. هفته کاهش خشونت طالبان از روز شنبه آغاز شد و در دو روز گذشته چندین مورد نقض تعهد از سوی جنگجویان طالبان در ولایت های بلخ، ارزگان، قندهار و برخی ولایت های دیگر صورت […]

دونالد ترامپ رییس جمهور امریکا گفته که امضای توافقنامه صلح با طالبان، وابسته با موثریت روزهای کاهش خشونت‌ها در افغانستان است. هفته کاهش خشونت طالبان از روز شنبه آغاز شد و در دو روز گذشته چندین مورد نقض تعهد از سوی جنگجویان طالبان در ولایت های بلخ، ارزگان، قندهار و برخی ولایت های دیگر صورت گرفته است.

این در حالیست  این روز ها اوضاع سیاسی در کشور در اثر اعلام نتیجه انتخابات دچار تنش های شدید شده است.