به دنبال افزایش حملات انفجاری در کشور، شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که حلقه‌های استخباراتی در تلاش راه اندازی جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در افغانستان اند. آنان در این حملات دست کشورهای بیگانه را دخیل دانسته و می‌افزایند که با جذب افراد کار کشته و مسلکی در ادارات امنیتی می‎‌توان جلو چنین حملات را گرفت. […]

به دنبال افزایش حملات انفجاری در کشور، شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که حلقه‌های استخباراتی در تلاش راه اندازی جنگ‌های فرقه‌ای و مذهبی در افغانستان اند.

آنان در این حملات دست کشورهای بیگانه را دخیل دانسته و می‌افزایند که با جذب افراد کار کشته و مسلکی در ادارات امنیتی می‎‌توان جلو چنین حملات را گرفت. این درحالی‌است که دیروز هفت تن در پی انفجار در مسجد واقع در ناحیه پنجم شهر کابل زخم برداشتند.

بیش از ۱۴ دهه از ناامنی در افغانستان می‌گذرد، چنان‌که به نظر می‌رسد تاکنون نیز این چرخه خونین از چرخش نه افتاده است.

در این حال، روز 〈جمعه، ۶عقرب〉 هفت تن در پی انفجاری در حوزه پنجم شهرکابل زخم برداشتند. به گفته ای مسوولان امنیتی، این انفجار پس از ادای نمار جمعه در مسجد شیخ روحانی واقع در ناحیه پنجم شهر کابل صورت گرفته است. به دنبال افزایش حملات انفجاری، شماری از آگاهان نظامی می‌گویند که حلقه‌های استخباراتی در تلاش راه اندازی جنگ‌های فرقه‌یی و مذهبی در افغانستان اند.

پس از مسلط شدن حکومت سرپرست بر افغانستان، مقام‌‌های این حکومت همواره از تامین امنیت سراسری سخن گفته‌اند؛ اما در بیش از ۱۴ ماه تسلط آنان بر کشور،‌ ظاهرا ولایت‌های مختلف افغانستان گواه حملات مرگ‌بار انفجاری بوده‌است. در همین‌حال، برخی دیگر از آگاهان سیاسی جذب افراد کار کشته و مسلکی در ادارات امنیتی را راهی برای جلوگیری از این گونه حملات می‌دانند.

برخی دیگر به این باورند که گروهای تروریستی در پی بد نام سازی دین و دور ساختن مردم از مساجد و اماکن مذهبی اند.

تاکنون هیچ فرد و یا گروه مسوولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. اما داعش در بیش از یک‌ سال گذشته، مسوولیت مرگبارترین حملات به‌شمول مساجد، مکتب‌ها و اماکن عامه را بر عهده گرفته است. واپسین حمله بر مرکز آموزشی کاج صور گرفت که در آن ده‌ها تن کشته و زخمی شدند.