شماری از اگاهان سیاسی می‌گویند که عدم حضور نماینده‌ی افغانستان در نشست‌های که با محوریت این کشور برگزار می‌شود، مبین این است که هنوز اعتماد کامل میان برگزار کنندگان این نشست‌ها و افغانستان به وجود نیامده‌است. به‌گفته آنان عمده‌ترین دلیل عدم حضور نماینده‌ی افغانستان در این نشست‌ها، عدم رسمیت نظام کنونی افغانستان است. این در […]

شماری از اگاهان سیاسی می‌گویند که عدم حضور نماینده‌ی افغانستان در نشست‌های که با محوریت این کشور برگزار می‌شود، مبین این است که هنوز اعتماد کامل میان برگزار کنندگان این نشست‌ها و افغانستان به وجود نیامده‌است.

به‌گفته آنان عمده‌ترین دلیل عدم حضور نماینده‌ی افغانستان در این نشست‌ها، عدم رسمیت نظام کنونی افغانستان است. این در حالی‌است که نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان از برگزاری یک نشست بین‌المللی در مورد افغانستان خبر داده‌است. نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان در مورد دعودت شدن نماینده‌ی افغانستان در این نشست چیزی نگفته است.

پس از سقوط حکومت پیشین، نشست‌های زیادی به سطح بین‌المللی در مورد افغانستان برگزار شده‌است. برخی از این نشست‌ها در غیاب نماینده‌ی افغانستان برگزار شده‌است. در تازه‌ترین مورد، حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه‌ی رییس‌جمهور ایران در امور افغانستان می‌‌گوید که این کشور یک نشست بین‌‌المللی را در مورد افغانستان برگزار می‌‌کند. او روز 〈چهارشنبه، ۲۵ عقرب〉 در نشست روند مسکو درباره افغانستان که به میزبان مسکو برگزار شده، این خبر را اعلام کرده‌است. قمی گفته است: ″در راستای کمک به بهبود ثبات در افغانستان، ایران در نظر دارد نشست بزرگی در سطح وزیران خارجه در مورد افغانستان در آینده‌ی نزدیک برگزار کند.″

این مقام وزارت خارجه ایران هشدار داده است که اگر شرایط در افغانستان به موقع مدیریت نشود و تغییر نکند، ممکن است شرایط بدتر شود. وی تاکید کرده که پس از خروج امریکا از افغانستان وضعیت بسیار سختی در بخش سیاسی، امنیتی، اقتصادی و اجتماعی به وجود آمده است. آقای قمی در ارتباط به حضورنماینده‌ی افغانستان در نشستی که قرار است در ایران برگزار شود، صحبتی نکرده است. گفتنی‌است که در نشست مسکو نیز از نماینده‌ی افغانستان دعوت نشد.

نماینده‌ی ایران در امور افغانستان بار دیگر در این نشست بر تشکیل یک حکومت‌فراگیر تاکید کرده و افزوده که این امر می‌تواند زمینه به‌رسمیت شناخته شدن دولت افغانستان در جامعه جهانی را فراهم کند.