ایران و روسیه بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در افغانستان، بر کار مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان تاکید کردند. نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور افغانستان، گفته است که در دیدار با سفیر روسیه در تهران، درباره همکاری‌ها و نگرانی‌‌های مشترک از جمله تروریزم و حامیان آن در ‎افغانستان بحث کرده‌است. […]

ایران و روسیه بار دیگر با ابراز نگرانی از وضعیت امنیتی در افغانستان، بر کار مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان تاکید کردند.

نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور افغانستان، گفته است که در دیدار با سفیر روسیه در تهران، درباره همکاری‌ها و نگرانی‌‌های مشترک از جمله تروریزم و حامیان آن در ‎افغانستان بحث کرده‌است. او افزوده است جریان ‎ثبات‌ زدا تلاش دارد تا با استفاده از ابزار‌ها از جمله داعش، تداوم بحران در افغانستان را دنبال کند.

حضور و فعالیت گروه‌‎های تروریستی به ویژه گروه داعش در افغانستان، از نگرانی‌های همیشه‌گی مشترک ایران و روسیه است که بارها از سوی مقام‌های این کشورها به گونه‌ای صریح بیان شده‌است. در تازه‌ترین مورد، حسن کاظمی قمی، نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور افغانستان در دیدار با سفیر روسیه در تهران، گفته است که دو کشور عزم مشترک برای پایان دادن به بحران افغانستان دارند.

نماینده‌ی ویژه‌ی ایران در امور افغانستان، در حساب تویتر خود نوشته است که در دیدار با سفیر روسیه در تهران، درباره همکاری‌ها و نگرانی‌‌های مشترک از جمله تروریزم و حامیان آن در ‎افغانستان بحث کرده‌است. او افزوده است جریان ‎ثبات ‌زدا تلاش دارد تا با استفاده از ابزار‌ها از جمله داعش، تداوم بحران در افغانستان را دنبال کند.

پیش از این نیز آقای قمی در سفر به پاکستان گفته بود که امنیت و ثبات در افغانستان به معنای امنیت در کشورهای منطقه است. هرچند مقام‌های افغانستان پیرامون اظهارات این دیپلمات‌ها تاکنون واکنشی نداشته، اما همواره تاکید کرده به گروه‌های تروریستی اجازه نمی‌دهند که از خاک این کشور در برابر کشورهای دیگر استفاده کند.