وزارت داخله از بازداشت دو سارق مسلح در هرات خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این دوسارق در قضایای دزدی موتر در بخش های از شهر هرات دست داشتند و روز گذشته هنگام سرقت یک موتر در مربوطات حوزه هشتم این شهر توسط پولیس بازداشت شده اند. بر اساس خبرنامه […]

وزارت داخله از بازداشت دو سارق مسلح در هرات خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این دوسارق در قضایای دزدی موتر در بخش های از شهر هرات دست داشتند و روز گذشته هنگام سرقت یک موتر در مربوطات حوزه هشتم این شهر توسط پولیس بازداشت شده اند. بر اساس خبرنامه از نزد این سارقان، یکعراده موتر و یکعراده موترسایکل و یک میل تفنگچه نیز به دست آمده است.