پس از سقوط جمهوریت و مسلط شدن دوباره‌ی امارت اسلامی بر کشور، اعلام عفو عمومی باعث ماندن شماری از مقام‌ها و نظامیان پیشین در کشور شد اما حالا شماری به این عفو عمومی بی‌باور شده‌اند. در تازه‌ترین مورد، شماری از باشندگان ناحیه ۱۱ منطقه ۳۱۵ خیرخانه می‌گویند که سه روز پیش دگروال احمدخان احمدزی فرمانده […]

پس از سقوط جمهوریت و مسلط شدن دوباره‌ی امارت اسلامی بر کشور، اعلام عفو عمومی باعث ماندن شماری از مقام‌ها و نظامیان پیشین در کشور شد اما حالا شماری به این عفو عمومی بی‌باور شده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، شماری از باشندگان ناحیه ۱۱ منطقه ۳۱۵ خیرخانه می‌گویند که سه روز پیش دگروال احمدخان احمدزی فرمانده پیشین امنیه ولسوالی بگرام ولایت پروان را همراه با پسر و برادرزاده‌اش، نیروهای امارت اسلامی بازداشت کرده‌اند.

آنان از امارت اسلامی می‌خواهند که آقای احمدزی را به آغوش خانواده‌اش برگردانند.

احمدخان احمدزی باشنده اصلی روستای رباط ولسوالی بگرام است و سه سال پیش از سقوط حکومت اشرف غنی بازنشسته شده بود، پسرش نیز سرگرم دکانداری در منطقه ۳۱۵ است. باشندگان محل می‌گویند از سرنوشت پسر، برادرزاده و خود فرمانده پیشین ولسوالی بگرام که به مرض شکر نیز مصاب است هیچ اطلاعی در دست نیست.

گفتنی‌است که نیروهای امارت اسلامی سه روز پیش، عملیات جستجوی خانه‌به‌خانه را در ساحه خیرخانه شهر کابل به راه انداخته بودند. قابل یادآوری است که با تلاش‌های پیهم نتوانستیم که دیدگاه وزارت داخله امارت اسلامی را در پیوند به این موضوع داشته باشیم.