وزارت داخله از بازداشت چهار تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی از ولایت های مختلف کشور خبر داده است. در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد طی عملیات های جداگانه طی بیست و چهار ساعت گذشته از ولایت های کابل، فاریاب، بلخ و جوزجان بازداشت شده اند. از […]

وزارت داخله از بازداشت چهار تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکولی از ولایت های مختلف کشور خبر داده است.

در یک خبرنامه این وزارت آمده است که این افراد طی عملیات های جداگانه طی بیست و چهار ساعت گذشته از ولایت های کابل، فاریاب، بلخ و جوزجان بازداشت شده اند. از نزد این افراد مقدار زیادی مواد مخدر و مشروبات الکلی به دست آمده است.