ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌الوزار درنمایشگاه فرآورده‌های خزانی، بر ایجاد سهولت‌ها برای دهقانان کشور تاکید کرد. در همین‌حال، معاون اداری رییس‌الوزرا در این نمایشگاه از ایجاد سرد خانه‌های بزرگ در زون‌های مختلف کشور برای نگهداری فرآوردهای زراعتی خبر داد. در عین زمان، شماری از زنانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده اندف خواهان حمایت […]

ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی رییس‌الوزار درنمایشگاه فرآورده‌های خزانی، بر ایجاد سهولت‌ها برای دهقانان کشور تاکید کرد. در همین‌حال، معاون اداری رییس‌الوزرا در این نمایشگاه از ایجاد سرد خانه‌های بزرگ در زون‌های مختلف کشور برای نگهداری فرآوردهای زراعتی خبر داد.

در عین زمان، شماری از زنانی که در این نمایشگاه اشتراک کرده اندف خواهان حمایت از فرآوردهایشان شدند. شماری از مسوولان امارت اسلامی نمایشگاه محصولات و فرآورده‌های پاییزی را برگزار کردند. معاون رییس‌الوزرای امارت اسلامی در نمایشگاه فرآورده‌های پاییزی تاکید کرد که افغانستان باید خودکفا شود و در ادامه افزود، حدود ۸۰ درصد شهروندان کشور مصروف زراعت هسنتد امارت اسلامی باید تلاش کند که زراعت ماشینی شود و سهولت‌هایی را برای زارعان کشور فراهم کند.

در همین‌حال، معاون اقتصادی امارت اسلامی افزود که بیش‌تر عواید کشور و شهروندان از آدرس زراعت تامین می‌شود و از ایجاد سرد خانه‌های بزرگ در زون‌های مختلف کشور خبر داد.

آقای حنفی ضمن تاکید این‌که در افغانستان جان همه در امان است گفت که غیر از ارگان‌های قضایی هیچ‌کس حق بازداشت و کشتن کسی را ندارد.

از طرفی، شماری از زنبورداران از کسادی بازار عسل در کشور، نگرانی می‌کنند.

از طرفی هم شماری از بانوانی که غرفه‌ها را بخاطر نمایش فرآورده‌های‌شان گرفته‌اند، از حکومت سرپرست می‌خواهند که از آنان حمایت و زمینه کار را به آنان فراهم کند.

این نمایشگاه در حالی برگزار شده که شماری از شهروندان از کسادی کار شکایت دارند.