در ادامه‌ی نگرانی‌ها از افزایش فقر در افغانستان، برنامه جهانی غذا می‌گوید که از هر ده تن، نُه تن در افغانستان نمی‌توانند غذای کافی بدست بیاورند. به ‌گفته  این برنامه‌، والدین قادر به فراهم کردن غذای صحی برای فرزندان‌شان نیستند. برنامه جهانی غذا در توییتی نوشته است که امسال، برای بیش از ۲۱ میلیون فرد […]

در ادامه‌ی نگرانی‌ها از افزایش فقر در افغانستان، برنامه جهانی غذا می‌گوید که از هر ده تن، نُه تن در افغانستان نمی‌توانند غذای کافی بدست بیاورند.

به ‌گفته  این برنامه‌، والدین قادر به فراهم کردن غذای صحی برای فرزندان‌شان نیستند. برنامه جهانی غذا در توییتی نوشته است که امسال، برای بیش از ۲۱ میلیون فرد آسیب ‌پذیر و فردی‌ که با عدم مصوونیت غذایی روبه‌رو هستند در سراسر کشور رسیدگی کرده‌است. در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که این کمک‌ها اثر مثبت بر زندگی شهروندان کشور نداشته است.

این روزها مردم افغانستان وضعیت دشوار زندگی را تجربه می‌کنند، فراهم سازی نیازهای ابتدایی زندگی مانند غذا و پوشاک برای بسیاری شهروندان کشور دشوار و حتا ناممکن شده است.

در همین‌حال، برنامه جهانی غذ  می‌گوید که از هر ده نفر نُه نفر در افغانستان نمی‌توانند غذای کافی بدست بیاورند. به ‌گفته‌ وحیدالله امانی سخن‌گوی این برنامه‌، والدین قادر به فراهم کردن غذای صحی برای فرزندان‌شان نیستند.

آقای امانی می‌گوید در سال جاری میلادی، برای بیش از ۲۱ میلیون فرد آسیب‌‌پذیر و و فرد که با عدم مصوونیت غذایی روبه‌‌رو هستند در سراسر کشور از سوی این نهاد رسیدگی شده است.

در همین‌حال، شماری از آگاهان اقتصادی می‌گویند که این کمک‍‌ها اثر چندان بر زندگی شهروندان کشور نداشته است.

به ‌گفته‌ نهادهای کمک‌رسان، ۹۷ درصد جمعیت افغانستان زیر خط فقر هستند و بیش از نیمی از جمعیت کشور با گرسنگی مواجه و نیاز به کمک‌های فوری دارند.