شماری از زنان در یک گردهمایی اعتراضی در پارک شهرنو کابل، خواهان فراهم شدن زمینه‌‌های آموزش و کار برای زنان و دختران در افغانستان، شده ‌اند. آنان در این گردهمایی سندهای تحصیلی‌‌شان را نیز به‌ نمایش گذاشته و خواستار ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان کشور شدند. شماری از زنان در واکنش به حذف زنان از […]

شماری از زنان در یک گردهمایی اعتراضی در پارک شهرنو کابل، خواهان فراهم شدن زمینه‌‌های آموزش و کار برای زنان و دختران در افغانستان، شده ‌اند.

آنان در این گردهمایی سندهای تحصیلی‌‌شان را نیز به‌ نمایش گذاشته و خواستار ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان کشور شدند.

شماری از زنان در واکنش به حذف زنان از اداره‌‌های دولتی و بازار کار کشور، در پارک شهر نو کابل گردهم آمده و با به ‌نمایش‌ گذاشتن سندهای تحصیلی شان، می‌‌گویند که در بیش‌تر از یک سال گذشته، به زنان اجازه‌ کار داده نشده‌است. آنان از جامعه‌ جهانی، می‌خواهند که زمینه‌ کار را برای زنان در افغانستان فراهم کند.

اعتراض کنندگان می‌گویند که در این گردهمایی اسناد تحصیلی‌شان را به ‌نمایش گذاشته بوند که از سوی نیروهای پولیس این گردهمایی مختل و پولیس اسناد برخی از زنان را پاره کرده‌‌است.

تلاش کردین در این زمینه دیدگاه پولیس کابل را داشته باشیم، باتلاش‌های زیاد موفق نشدیم. پیش از این پولیس کابل گفته بود که این اعتراض ها بدون هماهنگی آنان برگزار می‌شود.

این در حالی‌‌است که با سقوط حکومت پیشین، زنان از بیش‌تر اداره‌های دولتی برکنار شده و زمینه‌ کار در بیرون از این اداره‌‌ها نیز، برای شان محدود شده‌است.