از چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روز〈پنج‌شنبه، ۲۱ دلو〉 طی همایشی در کابل بزرگداشت شد. درست ۴۳ سال قبل، در ۲۲ دلو سال ۱۳۵۷  خورشیدی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و نظام شاهی رضاشاه پهلوی فروپاشید. باتوجه به این که پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم‌زمان با آغازجهاد […]

از چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران، روز〈پنج‌شنبه، ۲۱ دلو〉 طی همایشی در کابل بزرگداشت شد.

درست ۴۳ سال قبل، در ۲۲ دلو سال ۱۳۵۷  خورشیدی انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی به پیروزی رسید و نظام شاهی رضاشاه پهلوی فروپاشید. باتوجه به این که پیروزی انقلاب اسلامی ایران هم‌زمان با آغازجهاد مردم افغانستان علیه اشغال شوروی وقت بود، این انقلاب بالای روحیه جهادگران علیه شوروی وقت و رژیم‌‌ها دست ‌نشانده شده، در افغانستان و دیگر کشورهای اسلامی، بی‌تاثیر نبوده است. غلام حسین شیرزاد رایزن فرهنگی ایران در کابل، نقش انقلاب اسلامی ایران را در کشورهای منطقه خصوصا افغانستان موثر دانسته و خواستار ایجاد حکومت همه‌شمول و فراگیر در افغانستان گردید. محمد اکبری معاون شورای علما شعیه افغانستان، دلیل پیروزی این انقلاب را اتکا به پروردگار و حمایت ملت دانسته و می‌گوید که حکومت اسلامی باید به خواسته‌های مشروع مردم توجه جدی کند. در همین حال، نورالله کوثر عضو اکادمی علوم افغانستان، دلیل پایداری انقلاب اسلامی ایران را پابندی بنیان گذار این انقلاب به ارزش‌های ملی و دینی و شعارهای انقلابی می‌داند. وی هم‌چنان تاکید کرده است که جهان اسلام به رهبران صادق و فداکار نیاز دارد.شماری دیگری از استادان دانشگاه می‌گویند که انقلاب اسلامی در ایران، تاثیرات عمیقی بالای جوامع اسلامی داشته است.