ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌‌گوید که در نتیجه‌ی برف‌باری‌‌ها و طوفان شدید در شاه‌راه سالنگ، این مسیر به روی موترهای باربری بسته شده است. عبیدالله عبید، رییس این ریاست با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که در حال حاضر، برف‌باری شدید و توام با طوفان در دو طرف سالنگ‌ ادامه دارد. آقای عبید […]

ریاست حفظ و مراقبت سالنگ‌ها می‌‌گوید که در نتیجه‌ی برف‌باری‌‌ها و طوفان شدید در شاه‌راه سالنگ، این مسیر به روی موترهای باربری بسته شده است.

عبیدالله عبید، رییس این ریاست با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که در حال حاضر، برف‌باری شدید و توام با طوفان در دو طرف سالنگ‌ ادامه دارد. آقای عبید افزوده است که این وضعیت ممکن تا ۲۴  ساعت آینده ادامه یابد و او از رانندگان این مسیر خواسته است که باید با تجهیزات زمستانی به ویژه زنجیر “چین”، روغنیات اضافی، البسه‌ی گرم و غذا احتیاطی مجهز باشند. درهمین حال، وزارت فواید عامه‌ی امارت اسلامی اعلام کرده است که برف‌باری ‌های شدید از روز گذشته 〈یک‌شنبه، ۲۶ جدی〉 به این‌ سو در برخی از ولایت‌های کشور آغاز شده و شاهراه غور– هرات و غور– کابل به‌دلیل برف‌باری‌ها در کوتل “غوک و بندبایان” این ولایت به روی ترافیک مسدود شده است. در بامیان برف‌باری سنگین و طوفان شدید جریان دارد و به همین دلیل، شاهراه بامیان– کابل در قسمت ‌های کوتل، شاتو و کوتل حاجیگک به روی رفت‌وآمد مردم بسته شده است. اداره‌ی هواشناسی کشور از احتمال برف‌باری‌های سنگین و سرازیر شدن سیلاب‌‌های آنی در ۱۷ ولایت هشدار داده است.