کای آیده نماینده‌ی پیشین سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که هرگونه‌ی گفت‌وگوی معنادار در افغانستان غیرممکن شده‌است. او که پیش از این طرفدار گفت‌وگو بوده است، حالا در توییتی نگاشته که اخبار افغانستان برایش غم‌انگیز است. در حالی که شمار زیادی راه‌حل بن‌بست وضعیت افغانستان را گفت‌وگو می‌دانند اما کای آیده نماینده‌ی پیشین سازمان ملل […]

کای آیده نماینده‌ی پیشین سازمان ملل در افغانستان می‌گوید که هرگونه‌ی گفت‌وگوی معنادار در افغانستان غیرممکن شده‌است.

او که پیش از این طرفدار گفت‌وگو بوده است، حالا در توییتی نگاشته که اخبار افغانستان برایش غم‌انگیز است.

در حالی که شمار زیادی راه‌حل بن‌بست وضعیت افغانستان را گفت‌وگو می‌دانند اما کای آیده نماینده‌ی پیشین سازمان ملل در افغانستان به این باور است که هرگونه گفت‌وگو در مورد افغانستان غیرممکن شده است. او که به‌مدت دوسال، نماینده‌ی سازمان ملل در افغانستان بود و یکی از طرفداران گفتمان‌ها برای حل بن‌بست‌ها به‌شمار می‌رفت، حالا به این نتیجه رسیده که اخبار افغانستان غم‌انگیز است و گفت‌وگوها نیز در مورد این کشور به‌نتیجه نخواهد رسید.

نماینده‌ی پیشین سازمان ملل در افغانستان پیش از این خواهان بازگشایی مکتب‌ها شده بود و کشور ناروی را تحسین کرده بود که میزبان نمایندگان حکومت سرپرست، جامعه مدنی افغانستان و دیگر کشورها برای گفت‌وگو بوده است.

گفتنی‌است که پس از ناروی، مقام‌های امریکا، اروپا و منطقه هم گفت‌وگوهایی جداگانه با حکومت سرپرست داشته‌اند.

این در حالی‌است که شماری از آگاهان سیاسی نیز به این باور اند که حکومت سرپرست در افغانستان نه‌تنها به‌خواست هیچ یک از کشورها برای احترام به‌حقوق‌بشر، حقوق زنان و بازگشایی مکاتب دخترانه توجهی نداشته بل تاکنون گفت‌وگوها برای حل مسایل افغانستان نیز به‌نتیجه‌ای ملموسی منجر نشده است.