کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به حوادث اخیر در مرز ترکیه- یونان ابراز تأسف کرده است. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، طی یک نشست خبری در ژنف، درباره خشونت پلیس یونان با پناهجویان گفته است که بابت اتفاقات اخیر متاسف است. به گفته وی، چنین حوادثی درد این انسان ها […]

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به حوادث اخیر در مرز ترکیه- یونان ابراز تأسف کرده است. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، طی یک نشست خبری در ژنف، درباره خشونت پلیس یونان با پناهجویان گفته است که بابت اتفاقات اخیر متاسف است.

به گفته وی، چنین حوادثی درد این انسان ها را بیشتر می کند. او همچنان گفته است که آنان از دولت یونان خواسته اند که اعمال خشونت بار و نامناسب علیه مهاجران غیرقانونی را متوقف کند. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل ابراز امیدواری کرده است که دولت یونان به امنیت مرزی احترام بگذارند.